برگزاری صبحگاه عقیدتی با موضوع احترام به والدین

و خدای تو حکم فرموده که، هیچ کس را جز او نپرستید و به پدر و مادر نیکی کنید، اگر هر دو یا یکی از آنها به پیری برسند (که موجب رنج و زحمت باشند) زنهار کلمه ای که رنجیده خاطر شوند مگو و کمترین آزار به آنان مرسان و با ایشان با احترام و بزرگوارانه سخن بگو. ( سوره اسراء: 23)

 

به منظور رشد و اعتلای ایمان و معنویت، تحکیم مبانی اعتقادی، تعمیق معرفت دینی، تأمین سلامت فکری و اخلاقی و تغذیه ی اعتقادی، در روز سه شنبه 17 مهرماه 1397، صبحگاه اعتقادی در این آموزشگاه برگزار گردید.

 

پس از تلاوت آیات نورانی کلام وحی توسط دانش آموز عزیز قرآنی فاطمه احمدی، مشاور محترم آموزشگاه؛ سرکار خانم جلالی در رابطه با احترام به پدران و مادران صحبت نمودند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20