برگزاری نشست تخصصی آموزشی مدیریت گرامی و معاونین محترم آموزشی

 

در روز دوشنبه 7 مرداد ماه 1398، نشست تخصصی آموزشی با حضور مدیریت محترم آموزشگاه؛ سرکار خانم ملائکه و معاونین محترم آموزشی؛ سرکار خانم وفادار، سرکار خانم نظریان و سرکار خانم دری در محل اتاق مدیریت برگزار گردید.

در این جلسه پیرامون این موارد تبادل نظر انجام شد:

  • نظارت بر رفتار و اعمال دانش آموزان در ساعات تفریح
  •  نظارت بر عملکرد آموزشی دانش آموزان در ایام تابستان
  •  نظارت کامل بر ورود و خروج دانش آموزان در ایام کلاس ها
  •  تأکید بر حجاب مناسب و ظاهر آراسته دانش آموزان
  •  هماهنگی برنامه های کلاسی معاونین با یکدیگر
  •  بازخورد گرفتن از کلاس ها دررابطه با کارکرد دبیران.

امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20