برگزاری نهایی آزمون های ارزشیابی استقامت قلبی تنفسی در قالب دوی نیمه استقامت

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم: بهتر از دارایی فراوان، تندرستی است.

ارزیابی استقامت قلبی تنفسی، یکی از مهم ترین آزمون هایی است که دانش آموز با انجام آن می تواند توانایی خود را در انجام مهارت های دشوار و طولانی ورزشی محک بزند؛ لذا جهت بهبود و بالا رفتن استقامت قلبی تنفسی باید تمارین ویژه ای از ابتدای سال تحصیلی انجام پذیرد.

در همین راستا در روز 25 اسفند ماه 1397، دانش آموزان جهت دوی 540 متر خود را آماده نموده و استقامت قلبی تنفسی خود را با توجه به تمرینات مستمر در ساعات غیر ورزشی به چالش کشیدند.

 


برچسب
امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20