برگزاری پنجمین جلسه ی آموزش خانواده

در روز دوشنبه 13 اسفند 1397، طبق برنامه ریزی ها و اطلاع رسانی قبلی به اولیاء محترم، از ساعت 15 الی 16:30 ، پنجمین جلسه ی آموزش خانواده با موضوع “نقش والدین در موفقیت فرزندان” در محل نمازخانه ی آموزشگاه برگزار گردید.

در این جلسه استاد محترم؛ جناب آقای دکتر محمدپور درباره ی “راه های رسیدن دانش آموزان به موفقیت” ایراد سخن نمودند و مهمترین راهکارها را جهت هدایت و کمک به فرزندان در این مسیر بیان نمودند و به نقش موثر والدین در این مسیر اشاره کردند و آن را مهم دانستند.

در پایان جناب آقای دکتر محمدپور پاسخگوی سوالات اولیاء محترم بودند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20