تبلیغات کاندیداهای بیست و یکمین دوره انتخابات شورای دانش آموزی

شورای دانش آموزی عرصه ای است برای مشارکت علمی و حضور فعال دانش آموزان در فرآیند تصمیم سازی و تصمیم گیری و گامی برای تمرین و تجربه ی مسئولیت پذیری، مشارکت جویی، کارِ گروهی و تقویت خودباوری و اعتماد به نفس آنان در مدرسه.

همزمان با نزدیک شدن به زمان برگزاری بیست و یکمین دوره انتخابات شوراهای دانش آموزی، تبلیغات کاندیداهای این آموزشگاه، از روز یکشنبه بیست و نهم مهرماه 1397، آغاز شده است.

در این راستا دانش آموزان با آماده سازی اسلاید و تراکت و نصب آن در محل مشخص شده، تبلیغ نموده اند. همچنین در برنامه ی صبحگاه، به معرفی خود پرداختند.

ان شاءالله فردا سه شنبه رأس ساعت 9 صبح، بیست و یکمین دوره انتخابات شورای دانش آموزی در آموزشگاه برگزار خواهد شد.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20