تجزیه و تحلیل کامل آخرین مرحله آزمون های گزینه دو و پیشرفت تحصیلی- پایه های دهم و یازدهم

تجزیه و تحلیل کامل آخرین مرحله آزمون های گزینه دو و پیشرفت تحصیلی- پایه های دهم و یازدهم توسط مشاورین تحصیلی این دو پایه انجام شد.

پس از برگزاری آخرین مرحله ی آزمون های گزینه دو و پیشرفت تحصیلی، از روز دوشنبه شانزدهم اردیبهشت ماه 1398، فرآیند کامل تجزیه و تحلیل این آزمون ها مشابه مراحل قبلی آغاز شد و تا در روز دوشنبه 23 اردیبهشت ماه ادامه یافت.

این فرآیند شامل مراحل زیر می باشد که با همت مشاورین محترم پایه های دهم و یازدهم؛ سرکار خانم مقصودی و سرکار خانم ناصری انجام شد:

  •  حضور مشاورین محترم در کلاس ها و بررسی کارنامه ها با حضور تک تک دانش آموزان
  •  ثبت درصدهای این دو آزمون در سیستم وضعیت تحصیلی مدبر
  •  ارائه ی گزارشات مدیریتی این دو آزمون
  •  محاسبه ی درصد کلی درسی و کلاسی
  •  محاسبه ی میانگین تراز دانش آموزان
  •  استخراج رتبه های برتر پایه ی یازدهم
  •  نصب نتایج کلی در برد جهت اطلاع همکاران محترم.

امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20