تجهیز آزمایشگاه مرکزی دبیرستان به وسایل و اقلام لازم

در روز شنبه هفتم مهرماه 1397، آزمایشگاه مرکزی دبیرستان به وسایل و اقلام لازم مجهز گردید.

در راستای تحقق بخشیدن به فرمایشات امام خامنه ای که می فرمایند: «پیشرفت علمی بدون تحقیق امکان ندارد»، در روز شنبه هفتم مهرماه 1397، آزمایشگاه مرکزی دبیرستان دخترانه شماره 2 امام حسین علیه السلام، به منظور ارائه ی خدمات آزمایشگاهی مطلوب و ایجاد روحیه تحقیق محوری در دانش آموزان تجهیز گردید.

امید است دانش آموزان کوشا و مستعد آموزشگاه،در راه رسیدن به مدارج علمی بالا، بیشترین استفاده را از این محیط علمی- پژوهشی داشته باشند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20