تحلیل نتایج کارنامه های گزینه ی دو در جلسات مشاوره فردی

جسارت تحقق بخشیدن به رویاهایت را به خودت بده، وگرنه هیچ راهی برای رسیدن به موفقیت برای تو وجود نخواهد داشت…

یک روز پس از برگزاری اولین مرحله آزمون گزینه ی دو، همزمان با اعلام نتایج، کارنامه های دانش آموزان توسط همکاران محترم واحد مشاوره؛ جناب آقای محبی و جناب آقای سعیدی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

در همین راستا جلسات مشاوره و برنامه ریزی به صورت فردی برای هرکدام از عزیزان جهت دریافت نتایج بررسی کارنامه، شیوه های عملکردی و ارائه ی راهکارهای مناسب به منظور کسب نتایج بهتر در آزمون های بعدی تشکیل گردید.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20