تمرینات کنترل ذهن و تقویت تمرکز در زنگ ورزش

امام صادق علیه السلام می فرمایند: فکر، انسان را به سوی خوبی ها و عمل به آن دعوت می کند.

همیشه استفاده از شیوه های متفاوت مطالعاتی باعث شده است تا فهم و درک برخی مطالب آسان تر و جذابیت آنها بیشتر شود.

در روزه با پیشرفت تکنولوژی و پر شدن اوقات دانش آموزان، کنترل ذهن و ایجاد تمرکز در کارها بسیار مشکل شده و گاهی اوقات میزان فهم مطالب را کاهش می دهد.

در همین راستا و با توجه به نزدیکی آزمون پیشرفت تحصیلی، دانش آموزان در زنگ ورزش، تمرینات تقویت تمرکز و کنترل دقیق بر ذهن و فکر را به خوبی انجام داده و خود را برای این رقابت علمی آماده نمودند.


برچسب
امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20