تنظیم برنامه زمانبندی آزمایشگاه جهت استفاده دانش آموزان سایر مدارس امام حسین علیه السلام

برنامه زمانبندی جهت استفاده دانش آموزان سایر مدارس امام حسین علیه السلام جهت جلوگیری از تداخل مراجعات توسط مسئول محترم آزمایشگاه دبیرستان، تهیه و تنظیم گردید.

از آنجا که آزمایشگاه مرکزی دبیرستان دخترانه امام حسین شماره 2 – دوره دوم، آمادگی خدمت رسانی به سایر مدارس این مجموعه را دارد و از مجهزترین وسایل و تجهیزات برخوردار است، به منظور هماهنگی و جلوگیری از تداخل مراجعات بین کلاس های سایر مدارس و کلاس های آزمایشگاه داخل، در روز پنجشنبه پنجم مهرماه 1397، برنامه زمانبندی کلاس ها رسم شد و جهت استفاده در محل آزمایشگاه نصب گردید.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20