تهیه لباس متحدالشکل دانش آموزان جهت کلاس تربیت بدنی

از روزهای آغازین مهر ماه 1398، پس از انجام هماهنگی های صورت گرفته و تاییدات لازم، جهت ایجاد نظم و انضباط بیشتر دانش آموزان در کلاس تربیت بدنی، لباس ورزشی متحدالشکلی برای دانش آموزان پایه های دهم و یازدهم در روز 18 مهر ماه 1398 تهیه گردید و توسط دبیر محترم تربیت بدنی، سرکار خانم غفوریان بین این عزیزان توزیع شد.

 

هدف از تهیه ی لباس یکسان برای دانش آموزان جهت شرکت در کلاس تربیت بدنی، ایجاد نظم و انضباط و شور و نشاط بیشتر در کلاس می باشد تا دانش آموزان هر کلاس مانند یک تیم در سالن ورزشی حاضر شوند و تمرین ها و مسابقات پرهیجان را اجرا نمایند.

 


برچسب
امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20