توزیع فرم های غربالگری اسکلتی- عضلانی و ارجاع دانش آموزان به کانون حرکات اصلاحی در زنگ ورزش

حضرت علی علیه السلام: لذّت زندگی در سایه سلامتی است. (میزان الحکمه، ح 2771)

غربالگری ساختار قامتی یکی از مهمترین فعالیت های واحد تربیت بدنی در مدارس می باشد که از طریق آن بسیاری از مشکلات و عوارض اسکلتی-عضلانی می تواند به موقع پیشگیری و یا تا حد زیادی رفع شود.

در همین راستا با توجه به برگزاری کارگاه های آموزش خانواده در این رابطه و ارزیابی علمی کارگروه اسکلتی، عضلانی از دانش آموزان، توزیع فرم های مربوطه و اعلام نتایج این ارزیابی صورت پذیرفته و دانش آموزانی که از لحاظ ساختارقامتی دچار مشکل هستند و نیاز به پیگیری دارند، به کانون حرکات اصلاحی ناحیه 4 آموزش و پرورش مشهد مقدس ارجاع داده شدند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20