حضور دانش آموخته موفق آموزشگاه در کلاس های پایه ی یازدهم

آدم های معمولی، امید و آرزو دارند اما آدم های موفق، برنامه و هدف…

 

در روز شنبه 5 بهمن ماه 1398، دانش آموخته موفق آموزشگاه و دانشجوی رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بجنورد؛ سرکار خانم عارفه نجاتیان در کلاس های پایه یازدهم حضور یافتند و در گفت و گوی صمیمانه ای که با امیدهای کنکور 1400 داشتند، بر این نکات تأکید نمودند:
* انگیزه بخشی و ایجاد روحیه در دانش آموزان
* بررسی شیوه های مطالعه و تست زنی
* تأکید بر مطالعه کتاب درسی
* شرکت در آزمون های آزمایشی و ارزیابی آن
* بیان تجارب و راهکارهای موثر در رسیدن به یک رتبه درخشان

با آرزوی موفقیت برای این دانشجوی عزیزمان در همه ی عرصه های زندگی و آرزوی سربلندی و افتخارآفرینی برای کنکوری های عزیزمان در سال 1400… .

 


برچسب
امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20