حضور دانش آموزان سال تحصیلی گذشته و دانشجویان موفق در روز در کلاس ها

در روز سه شنبه 20 آذرماه 1397، دانش آموزان پایه ی چهارم سال تحصیلی گذشته و دانشجویان موفق در روز؛ خانم مهندس فاطمه عباسپور و خانم مهندس فاطمه ملک ؛ دانشجویان رشته ی مهندسی برق دانشگاه فردوسی مشهد در جمع دانش آموزان رشته ی ریاضی در پایه های دهم(کلاس 201)، یازدهم(کلاس 301) و دوازدهم(کلاس 401) حضور یافتند.

این عزیزان نکات ارزشمندی را در رابطه با رموز موفقیت خود و با محوریت شیوه ی مطالعه ی دروس مختلف، تأثیر شرکت در آزمون و تحلیل صحیح آن در موفقیت، اهمیت پایه ی یازدهم، اعتماد کامل به برنامه های آموزشی دبیرستان و ایجاد انگیزه و تلاش بیشتر ، پیشرفت علمی، استفاده ی بهتر از تمامی لحظات، تاکید بر کتب درسی و … بیان نمودند.

با آرزوی موفقیت های بیشتر برای این عزیزان… .


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20