حضور دانش آموزان موفق و برتر پایه ی دوازدهم در کلاس های دهم و یازدهم جهت انتقال تجربیات

موفقیت سفری است با مشکلاتی برای حل شدن، درس هایی برای یاد گرفتن و تجربه هایی برای لذت بردن…

در روز شنبه 26 آبان ماه 1397، پیرو اجرای مصوبات هفتمین جلسه ی شورای هم اندیشی هفتگی کادر اجرایی آموزشگاه، طرح انتقال تجربیات دانش آموزان پایه ی دوازدهم برای دانش آموزان پایه های دهم و یازدهم آغاز شد.

در اولین روز از اجرای این طرح، خانم زینب حسین پور عرب؛ دانش آموز موفق در پایه ی دوازدهم در کلاس 302 حضور یافتند و پیرامون تجربیات شخصی خویش در زمینه ی تحصیلی صحبت نمودند.

ایشان در پایان پاسخگوی سوالات دانش آموزان پیرامون موارد مطرح شده بودند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20