حضور دانش آموزان موفق پایه ی دوازدهم در رشته ی تجربی در کلاس های 305 و 202

امید به دیدن زیبایی لحظه ی موفقیت، سختی و رنج مسیر را می کاهد…

روز چهارشنبه 7 آذر 1397 دانش آموزان موفق پایه ی دوازدهم در رشته ی تجربی؛ خانم ها سیده مهناز پورحسینی و فاطمه نیری، جهت انتقال تجربیات شخصی در حوزه ی تحصیل و مطالعه، به ترتیب در کلاس های 305 و 202 حضور یافتند.

این عزیزان نکات بسیار ارزشمندی را درباره ی نحوه ی مطالعه ی دروس مختلف، توجه همزمان به دروس عمومی و اختصاصی، تحلیل آزمون ها، تسلط بر مفاهیم و استفاده از یک برنامه ریزی مطلوب و هدف گزینی بیان نمودند. این عزیزان در ادامه به سوالات دانش آموزان درباره ی موارد مذکور پاسخ دادند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 1/20