حضور دانش آموزان پایه یازدهم در آزمایشگاه مرکزی آموزشگاه جهت انجام فعالیت های کتاب فیزیک 2

در روز یکشنبه 23 دی 1397، دانش آموزان کلاس های 301، 304 و 305، جهت انجام آزمایش های فیزیک مربوط به فعالیت های کتاب درسی فیزیک۲، در آزمایشگاه مرکزی آموزشگاه حضور یافتند.

به منظور تفهیم هرچه بیشتر مفاهیم کتاب درسی فیزیک دو، دبیر محترم؛ سرکار خانم ایوازه، در روز یکشنبه 23 دی 1397، کلاس درس خود را در آزمایشگاه مرکزی آموزشگاه تشکیل دادند.

در این کلاس، ایشان به تست های مربوط به مفاهیم رئوستا ، کلید ، مدار، دیود و مقاومت ثابت اشاره کردند.

همچنین آزمایشات:

۱_ نحوه بستن مدار (آشنایی با ولت سنج و آمپرسنج و رئوستا)

۲_ بدست آوردن مقاومت درونی مولد

۳_ بررسی رابطه مقاومت و عوامل موثر بر مقاومت رسانا

۴_ نقش رئوستا در مدارها

را آموزش و انجام دادند.

لازم به ذکر است در انتها دانش آموزان کلاس های 304، 301 و 305 به صورت انفرادی گزارش کار آزمایشات انجام شده را نوشته و ارائه دادند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 1/20