حضور دبیر محترم تربیت بدنی در کارگاه رشته ی ورزشی لنگ و کبدی

در روز سه شنبه 29 آبان ماه 1397، کارگاه رشته ی ورزشی لنگ و کبدی، از طرف ناحیه 4 آموزش و پرورش در سالن شهید کوشه ای، برگزار گردید.

در روز سه شنبه 29 آبان ماه 1397، دبیر محترم تربیت بدنی؛ سرکار خانم کاغذگر در کارگاه رشته ی ورزشی لنگ و کبدی که از طرف ناحیه 4 آموزش و پرورش در سالن شهید کوشه ای، از ساعت 17 الی 19 برگزار شد حضور یافتند.

هدف از برگزاری این کارگاه آموزشی،کسب اطلاعات لازم و آگاهی از قوانین مسابقات رشته ی ورزشی لنگ و کبدی، با توجه به تاریخ برگزاری این مسابقات ، در هفته ی پایانی آذر ماه می باشد.


برچسب
امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20