حضور سفیران سلامت در کلاس ها جهت توجیه دانش آموزان نسبت به اجرای مانور زلزله

دانش آموزان، چه در محیط مدرسه و چه در محیط منزل از جمله گروه های جامعه هستند که همواره در معرض خطرات ناشی از زلزله قرار دارند. در این بین آموزش و مانورهای مداوم و مستمر برای آمادگی این عزیزان در برابر زلزله به عنوان حلقه ی گم شده در چرخه ی مدیریت بحران زلزله در کشور اجتناب ناپذیر و امری ضروری است.

در روز پنج شنبه 8 آذر 1397، در راستای اجرای بیستمین مانور زلزله و ایمنی، سفیران سلامت در کلاس ها حضور یافتند و موارد مهمی را در جهت توجیه دانش آموزان نسبت به موارد ایمنی و پناه گیری صحیح در زمان وقوع زلزله بیان نمودند.

این عزیزان همچنین درباره ی حفظ خونسردی و کمک به افرادی که در زلزله مصدوم شده اند صحبت نمودند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20