حضور فعال دانش آموزان کلاس۳۰۶ در تست طراحی آزمون های متوسطه

مقام معظم رهبری (مدظلّه العالی): ورزش قهرمانی، موتور محرک ورزش همگانی است.

در مسیر توسعه و تدوین برنامه ی درسی تربیت بدنی مدارس و با توجه به ثبت ارزشیابی های کلاسی و علایق دانش آموزان، طراحی برنامه های درسی، یکی از مهم ترین وظایف کارشناسان حوزه ی تربیت بدنی می باشد.

در همین راستا دانش آموزان کلاس 306 ، در زنگ ورزش مورد آزمون های مربوطه توسط کارشناسان تربیت بدنی اداره کل آموزش و پرورش قرار گرفته و استعدادها و توانایی های خود را در رشته ی آمادگی جسمانی و هندبال محک زدند تا از جهت آمادگی حضور در مسابقات در سطوح ناحیه ای و شهری و استانی مورد ارزیابی قرار گیرند.


برچسب
امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20