حضور مدیریت محترم آموزشگاه در همایش مدیران ناحیه 4

در روز شنبه 14 اردیبهشت ماه 1398، همایش مدیران در محل هتل سحاب با میزبانی ناحیه 4 برگزار گردید.

در این همایش ابتدا آیاتی نورانی از کلام الله مجید قرائت گردید.

در ادامه صلوات خاصه ی امام رضا علیه السلام قرائت شد.

سپس جناب آقای حسین زاده؛ معاونت محترم پژوهش و پشتیبانی در ارتباط با توجه و دقت بیشتر مدیران درمورد مبالغ دریافتی بابت کتاب صحبت کردند.

سپس معاونت محترم پرورشی اداره کل، مواردی را در ارتباط با اهمیت حضور معاونت پرورشی در ساعات پرورشی در مدارس بیان نمودند.

در ادامه سرکار خانم رکنی؛ مدیریت محترم ناحیه 4 توصیه های لازم را به مدیران بیان نمودند و در پایان با ضیافت ناهار از مدیران محترم به مناسبت هفته ی معلم، تقدیر و تشکر به عمل آمد.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20