حضور مدیریت محترم در جلسه هم فکری با محوریت کمک به مدارس حمایتی موسسه امام حسین(ع)

در روز دوشنبه 26 آذر 1397، مدیریت محترم آموزشگاه؛ سرکار خانم ملائکه در جلسه ای که در دبیرستان دخترانه دوره اول واحد 3 امام حسین علیه السلام و با حضور جانشین محترم مدیر عامل موسسه امام حسین علیه السلام و مسئول محترم فرهنگی موسسه؛ سرکار خانم دلیری و جمعی از مدیران برگزار شده بود حضور یافتند.

هدف از برگزاری این جلسه برنامه ریزی جهت کمک به مدارس حمایتی موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین علیه السلام بود که جانشین محترم مدیر عامل موسسه مطالب ارزشمندی را در این زمینه مطرح نمودند و تصمیماتی در پایان جلسه با هم فکری و مشورت حاضرین اتخاذ گردید.

 


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20