حضور مسئول محترم ارزشیابی موسسه امام حسین علیه السلام در آموزشگاه

در روز سه شنبه دوم بهمن ماه 1397، جناب آقای پیرایش؛ مسئول محترم ارزشیابی موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین علیه السلام ضمن حضور در آموزشگاه در برخی از کلاس های پایه های مختلف حضور یافتند و با توجیه دانش آموزان در خصوص معیارهای ارزیابی دبیران محترم و کادر اجرایی دبیرستان، فرم های ارزشیابی را در اختیار ایشان قرار دادند تا ضمن تکمیل ، نقطه نظرات خود را درخصوص موارد آموزشی و فرهنگی آموزشگاه مطرح نمایند.

در همین راستا دانش آموزان پس از تکمیل فرم های ارزشیابی، نظرات و پیشنهادات خود را به صورت شفاهی و کتبی ارائه نمودند.


برچسب
امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20