حضور مشاور محترم تحصیلی در کلاس های پایه ی یازدهم

یادتان باشد تا زمانی که نفس می کشید، هیچ گاه برای دوباره آغاز کردن دیر نیست.

از نخستین روزهای مهرماه 1397، مشاورین تحصیلی آموزشگاه، با حضور در کلاس های پایه ی خود، مهمترین نکات و موارد ضروری را در زمینه های هدایت و راهنمایی تحصیلی مطرح می نمایند.

در همین راستا در روز مشاور محترم پایه ی یازدهم؛ سرکار خانم ناصری در برخی از کلاس های پایه ی مذکور حضور یافتند و روش های صحیح مطالعه و یادگیری، چگونگی تنظیم یک برنامه ی مدون و همچنین راه های برطرف نمودن شیوه های اشتباه مطالعاتی را برای دانش آموزان بیان کردند.


برچسب
امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20