دریافت فایل صوتی سرود مرگ بر آمریکا جهت هم خوانی به مناسبت یوم الله 13 آبان

مرگ بر بریدن نفس، مرگ بر قفس، مرگ بر شکوه خار و خس، مرگ بر هوس، مرگ بر حقوق بی بشر، مرگ بر تبر، مرگ بر شراره های شر… مرگ بر آمریکا… مرگ بر آمریکا… مرگ بر آمریکا…

به اطلاع دانش آموزان عزیز می رسانیم

به مناسبت فرارسیدن یوم الله 13 آبان، سرود ” مرگ بر آمریکا ” در روز شنبه 12 آبان ماه 1397، در برنامه ی صبحگاه همخوانی می شود.

لذا جهت آمادگی بیشتر، خواهشمند است سرود را دریافت و در اوقات فراغت تمرین نمایید.

 

 

متن این سرود به شرح ذیل می باشد:

مرگ بر تازیانه ها، تازیانه های بی امان، به گرده های بی گناه بردگان

مرگ بر مرگ ناگهانی صد هزار زندگی، در یکی دو ثانیه، با سقوط علم از آسمان

مرگ بر کشتن جوانه ها، مرگ بر انتشار سم (در زلال رودخانه ها ) 2

مرگ بر فصاحت دروغ، مرگ بر بوق های بوق، مرگ بر سیم های خاردار و کشتزارهای مین

مرگ بر گورهای دسته جمعی و بندهای انفرادیِ زمین

(مرگ بر بریدن نفس، مرگ بر قفس، مرگ بر شکوه خار و خس، مرگ بر هوس، مرگ بر حقوق بی بشر، مرگ بر تبر، مرگ بر شراره های شر ) 2

مرگ بر سفارت شنود، مرگ بر کودتای دور، زندگی باد زندگی او، زنده باد زندگی من تو ما

یک کلام… مرگ بر آمریکا…

(مرگ بر بریدن نفس، مرگ بر قفس، مرگ بر شکوه خار و خس، مرگ بر هوس

مرگ بر حقوق بی بشر، مرگ بر تبر، مرگ بر شراره های شر 2 )

مرگ بر آمریکا … مرگ بر آمریکا… مرگ بر آمریکا …..مرگ برآمریکا ….. مرگ بر آمریکا

مرگ بر ابولهب، مرگ بر یزید و شمر و ابن سعد، مرگ بر زاده ی زیاد

بگو بلند: بیش باد

مرگ بر قطعنامه های بستن فرات، قحط آب، مرگ بر تیر مانده بر گلوی کودک رباب

مرگ بر قطع خنده های روشن علیرضا، مرگ بر گلوله ای که خط کشید روی خاطرات آرمیتا

یک کلام… مرگ بر آمریکا… .


برچسب
امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 1/20