رسیدگی به وضعیت درسی و تحصیلی دانش آموزان توسط معاونین محترم آموزشی

چیزی که یک رویا را محقق می کند، تلاش و پشتکار است…

 

در روز سه شنبه 21 آبان 1398، پیرو ارائه ی کارنامه های مستمر آبان ماه و گزینه دو به اولیاء محترم، معاونین محترم آموزشی هر سه پایه ، جلساتی به صورت تک نفره با دانش آموزان عزیز و در بعضی موارد با حضور اولیاء محترم داشتند.

در این جلسات از دانش آموزان خواسته شد ابتدا درخصوص نحوه ی مطالعه و ساعات مطالعاتی خود گزارش مختصری به صورت شفاهی بیان نمایند.

سپس معاونین محترم نکات مهمی را در جهت پیشرفت این عزیزان بیان نمودند و مطالب انگیزشی را برای ترغیب و تشویق ایشان به تلاش و پشتکار بیشتر مطرح کردند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20