ساخت برج های روزنامه ای در کارگاه کارآفرینی پایه ی یازدهم

دانش آموزان پایه ی یازدهم در فضایی شاد و دوستانه، برج های روزنامه ای زیبایی را در یک کار گروهی ساختند.

از نخستین روزهای آغاز سال تحصیلی جدید، کارگاه کارآفرینی برای ساخت و ساز و ایده پردازی و پرورش مهارت ها و خلاقیت های دانش آموزان پایه ی یازدهم برگزار گردید.

دانش آموزان پایه ی یازدهم در جلسات ابتدایی این کلاس، ایده های خود را برای ساخت برج های روزنامه ای به کار گرفتند و آن را در اشکال و صورت های مختلف در یک کار گروهی دوستانه و زیر نظر دبیر محترم کارآفرینی؛ سرکار خانم یاوری ساختند.

در همین راستا در روز شنبه 5 آبان 1397، معاونت محترم پایه ی یازدهم؛ سرکار خانم نظریان از کارگاه کارآفرینی بازدید نمودند.


برچسب
امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20