معرفی تجهیزات آزمایشگاه

از آنجا که ساختار آزمایشگاه باید به نحوی طرح ریزی شود که برای کارهای گروهی یا انفرادی دانش آموزان مناسب بوده و تمامی ابزارها و مواد شیمیایی با حفظ احتیاط در اختیار دانش آموزان قرار بگیرد، بر آن شدیم که زمینه ای جهت آشنایی دانش آموزان با تجهیزات مختلف آزمایشگاه فراهم گردد.

زیرا دانش آموزان دروس عملی را در کنار توضیحات تئوری بهتر فرا می گیرند و می توانند استعداد های خود را در این راستا فعال نمایند.

آزمایشگاه مدرسه، بهترین محیط برای پرورش خلاقیت شاگردان است و در چنین مکانی قدرت اندیشه و مهارت ذهنی دانش آموزان تقویت می شود و می توانند برای دست یافتن به راه حل های مناسب و واقع بینانه به خلق ایده های نو بپردازند.

در همین راستا به صورت مستمر، تجهیزات موجود در آزمایشگاه مرکزی آموزشگاه در کانال دبیرستان در پیام رسان سروش (https://sapp.ir/tabaarcg2) ، معرفی خواهد شد.

 


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20