نقاشی، نظافت و آماده سازی اتاق فرهنگی پرورشی آموزشگاه در راستای فعالیت های اجرایی پروژه مهر ۹۸

اجرای گامی دیگر از پروژه مهر ۹۸ …

 

در راستای فعالیت های اجرایی پروژه مهر ۹۸ و آماده سازی فضای آموزشگاه جهت ورود به سال تحصیلی جدید، این روزها دبیرستان حال و هوای مهر ماه را دارد و همه ی همکاران محترم کادر اجرایی در حال آماده نمودن اتاق ها جهت آغاز سال تحصیلی جدید هستند.

در روز چهارشنبه ۱۳ شهریورماه ۱۳۹۸، پس از اتمام پروژه نقاشی و شست و شوی اتاق ها و پرده ها، اتاق فرهنگی پرورشی آموزشگاه، جابه جا، نظافت و آماده سازی شد.

از همکاران محترم واحد خدمات، جناب آقای عبداللهی، سرکار خانم عبداللهی و سرکار خانم سلامی، کمال تقدیر و تشکر را داریم.


برچسب
امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20