نمایشی جذاب از نقش انرژی در واکنش های شیمیایی و بازی دما با انحلال پذیری

دانش آموزان پایه ی دهم، طی روزهای گذشته، آزمایش “بازی دما با انحلال پذیری” را در آزمایشگاه مرکزی دبیرستان انجام دادند.

دانش آموزان پایه ی دهم، در روز 6 آبان ماه 1397، در این هفته با مفاهیم واکنش های گرمازا و گرماگیر و تأثیر افزایش و کاهش دما بر این واکنش ها را بطور ملموس با انجام آزمایش “بازی دما با انحلال پذیری” که توسط خودشان انجام شد، آشنا شدند.

پس از انجام یک کار گروهی و کسب نتایج، به صورت گروهی به مشاهدات جالبی دست یافتند و به سوالات پاسخ دادند و در پایان، گزارش کار خود را تکمیل و به دبیر محترم؛ سرکار خانم ژاله تحویل دادند.

امید است با انجام آزمایشات علمی بتوان در افزایش سطح یادگیری هرچه بهتر دروس تجربی مانند فیزیک، شیمی و زیست شناسی موثر بود.

 


برچسب
امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20