پخش کلیپ هدایت یافتگان آمریکایی و جنگ های سی ساله ی مذهبی در کلاس تفکر و سواد رسانه ای

در روز دوشنبه 12 آذر ماه 1397، در کلاس تفکر و سواد رسانه ای، دانش آموزان کلاس 207 کلیپی از سخنرانی دکتر حسن عباسی با عنوان “جنگ های سی ساله ی مذهبی” را تماشا نمودند. در این کلیپ، از جنایات و چهره ی واقعی آمریکا و رژیم منحوس صهیونیستی پرده برداشته شد و دانش آموزان پس از مشاهده ی آن، با نظارت دبیر محترم؛ سرکار خانم غلامزاده به گفت و گو و تبادل نظر پرداختند.

در پایان نیز کلیپی با عنوان “هدایت یافتگان آمریکایی” پخش شد که بازگو کننده ی داستان تشرف چند نفر آمریکایی به دین مبین اسلام بود که مورد توجه دانش آموزان عزیز قرار گرفت.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20