پیوند مهر با عاطفه ها

در روز طراوت میهمان دل های ماست. در روز از آسمان، عطوفت می بارد و درختان عاطفه را می بینی که میوه های ایثار نثار می کنند. در روز خدا در همین نزدیکی هاست …

جشن عاطفەها همه ساله در آغازین روزهای سال تحصیلی ، با مشارکت آموزش و پرورش و کمیته امداد امام خمینی (ره) با هدف ایجاد حس نیکوکاری و نوع دوستی در دانش آموزان، در سراسر کشور برگزار می گردد.

امسال نیز این جشن بزرگ و ملی، با برپایی جایگاه جشن عاطفه ها و با هدف حمایت از دانش آموزان بی بضاعت و نیازمند، در این آموزشگاه در حال اجراست و تا روز پنج شنبه 12 مهرماه ادامه خواهد داشت.

با فضل و عنایت الهی، پس از جمع آوری هدایا، در روز چهارشنبه 11 مهرماه 1397 زنگ عاطفه ها در این آموزشگاه طنین انداز خواهد شد.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20