آغاز امتحانات نهایی پایه دوازدهم

به حول وقوه الهی پس از چندین ماه تلاش و پشتکار؛ امتحانات نهایی پایه دوازدهم در روز یکشنبه 31 اردیبهشت ماه 1402 رأس ساعت ۸ صبح در حوزه های امتحانی اعلام شده در ناحیه ۴ آغاز گردید.

برگزاری کلاس های تقویتی، برگزاری امتحانات شبه نهایی و مستمر، پیگیری آموزشی فرد به فرد، برگزاری امتحانات داخلی دروس نگارش، تحلیل فرهنگی و مدیریت خانواده، ارسال کروکی محل آزمون هر رشته و ارسال پیامک به اولیاء محترم از جمله فعالیت های آموزشگاه در راستای آماده سازی دانش آموزان جهت شرکت در امتحانات نهایی خرداد ماه ۱۴۰۲ می باشد.

امتحانات نهایی روز یک شنبه31 اردیبهشت ماه 1402با امتحان درس دین و زندگی آغاز گردید و همکاران محترم :

مدیریت محترم آموزشگاه سرکار خانم واحدی در حوزه رشته تجربی،معاون محترم آموزشی دوازدهم سرکار خانم محمودی در حوزه ریاضی و مسئول محترم آموزشگاه سرکار خانم ریسیان زاده در حوزه رشته انسانی حاضر شدند.شایان ذکر است امتحانات نهایی تا 25 خرداد ماه ادامه خواهد داشت.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20