آغاز کلاس های آمادگی المپیاد شیمی سال تحصیلی 99-98

با هماهنگی ها و برنامه ریزی های صورت گرفته، در روز پنج شنبه 16 اسفند ماه 1397، جلسات اول و دوم کلاس های آمادگی المپیاد شیمی سال تحصیلی 99-98، در دو نوبت از ساعت 12 الی 14 و 14 الی 16 در محل آموزشگاه و با حضور دانش آموزان علاقمند، برگزار گردید.

در اولین جلسه، مدرس محترم؛ سرکار خانم شعبانی، به تبیین و توضیح مفاهیم اولیه حوزه ی شیمی فیزیک پرداختند و توضیحات مقدماتی را در این زمینه ارائه نمودند.

در جلسه ی دوم این کلاس ها، مدرس محترم سرکار خانم نجفی؛ دارنده مدال المپیاد شیمی ، به ارائه ی توضیحاتی در حوزه ی شیمی آلی پرداختند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20