آگاه سازی جهت انتخاب یک رشته و شغل مناسب

انتخاب رشته يکي از مهمترين انتخاب هاي هر فرد پس از پايان تحصيلات متوسطه است. اين انتخاب به دليل تاثير زيادي که در تعيين سرنوشت افراد دارد تحت تأثير عوامل مختلفي قرار دارد که به دو دسته بيروني و دروني تقسيم مي شوند. عوامل بيروني تا حدودي از اختيار فرد خارج است و به صورت غيرمستقيم انتخاب او را تحت تأثير قرار مي دهند. اما عوامل دروني تا حد زيادي در کنترل فرد قرار دارد.

در راستای آگاه سازی و آشنایی دانش آموزان با حرفه ها و رشته های دانشگاهی و به مناسبت هفته ی مشاغل، در روز شنبه هفتم اردیبهشت ماه 1398، مشاور محترم جناب آقای سعیدی در کلاس های رشته های ریاضی و انسانی پایه های دهم و یازدهم حضور یافتند.

در همین راستا ایشان ضمن پاسخگویی به سوالات دانش آموزان، توضیحات کاملی در رابطه با رشته های دانشگاهی و مشاغل مرتبط با این دو گروه بیان نمودند و از دانش آموزان خواستند با توجه به استعدادها، توانایی ها، علاقه و میزان پشتکار خود و سایر معیارها یک رشته را انتخاب نمایند و برای رسیدن به آن تلاش کنند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20