اجرای طرح تلاوت روزانه قرآن کریم

« فاقرؤا ما تیسر من القرآن» – هر آنچه از قرآن برای شما آسان است بخوانید. (سوره مزمل – آیه ۲۰)

با لطف و عنایت پروردگار متعال، به منظور ترویج فرهنگ اُنس با قرآن کریم و مفاهیم سازنده ی آن و گسترش تلاوت و تدبر در آیات قرآن کریم، در روز سه شنبه 2 مهر 1398، طرح تلاوت روزانه قرآن کریم در این آموزشگاه اجرا گردید.

نحوه ی اجرای این طرح به این صورت است که دانش آموزان عزیز پس از برنامه ی صبحگاه در کلاس ها حاضر می شوند و قبل از ورود دبیران محترم، یک صفحه از قرآن کریم را همراه با صوت و تصویر تلاوت می کنند.

در روز سه شنبه دوم مهرماه 1398، صوت صفحات 1 و 2 قرآن کریم به صورت سراسری در آموزشگاه پخش گردید و متن صفحات بر روی دیتای کلاس ها به نمایش گذاشته شد.

امید است با اجرای این طرح، با عنایت خداوند مهربان، موجبات اُنس پذیری بیشتر دانش آموزان با قرآن کریم فراهم گردد.

 


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 20/20