اجرای طرح ساماندهی لباس فرم دانش آموزان در راستای فعالیت های اجرایی پروژه مهر

گامی دیگر از اجرای پروژه مهر: طرح ساماندهی لباس فرم دانش آموزان می باشد.

 

با توجه به اهمیت لباس فرم مدرسه و تاثیرات مهم آن بر سلامت، شادابی و افزایش بهره وری تحصیلی دانش آموزان، این آموزشگاه اقدام به آماده سازی لباس فرم دانش آموزان برای سال تحصیلی جدید نموده است.

در همین راستا، توزیع لباس فرم دانش آموزان از روز یکشنبه ۶ مرداد ماه آغاز گردیده است و در روزهای سه شنبه ۸ مرداد، یکشنبه ۱۳ مرداد و سه شنبه ۱۵ مرداد ماه ادامه دارد.

اولیاء محترم می توانند جهت تهیه ی لباس فرم دانش آموزان( مانتو، شلوار ، مقنعه) در روزهای ذکر شده به نمازخانه آموزشگاه مراجعه نمایند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20