اجرای طرح کاشی کاری دیوار حیاط آموزشگاه- درس کارآفرینی- پایه ی یازدهم

شادی و نشاط و خلاقیت در اجرای طرح کاشی کاری یکی از دیوارهای حیاط آموزشگاه موج می زند… .

 

با توجه به محتوای کتاب کارآفرینی پایه ی یازدهم و در راستای مهارت آموزی و تنوع بخشی به فعالیت های اجرا شده در این کلاس، کار کاشی کاری یکی از دیوارهای حیاط آموزشگاه توسط دانش آموزان خوش ذوق و با سلیقه ی دبیرستان در ساعت درس کارآفرینی و تحت نظارت دبیر محترم؛ سرکار خانم یاوری، در حال اجرا می باشد.

در ادامه ی فعالیت های انجام شده در دو جلسه ی اخیر کلاس کارآفرینی، در روز چهارشنبه 24 مهر ماه 1398 نیز کار کاشی کاری توسط دانش آموزان پایه ی یازدهم، در فضای شاد و پرنشاط ادامه یافت و نقش طراحی شده با کاشی های رنگی و زیبا، نمود بیشتری پیدا کرد.


برچسب
امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20