اجرای پروژه دیوارنویسی هدفمند

تقويت روحيه ي تقوا، تلاش اميدوارانه و مقتدرانه تا رسيدن به قله هاي علم و معرفت

در راستای بازگشایی مدارس و اجرای پروژه ی مهر ۹۷ و به منظور شاداب سازی مدارس و ایجاد تحولی نوین در این امر، پروژه رنگ آمیزی و دیوارنویسی هدفمند در این آموزشگاه صورت پذیرفت.

در این راستا ضمن اجرای پروژه ی حیاط پویا، تعداد ۱۰ دیوار حیاط این آموزشگاه با مضامین

  • شعار سال تحصیلی ۹۸-۹۷
  • مدرسه ی حجاب و اقتدار
  • مدرسه ی خودباوری
  • مدرسه ی رحمت و محبت
  • مدرسه ی انتظار و مهدویت
  • مدرسه ی تفکر و اندیشه
  • مدرسه ی بهداشت و سلامت
  • مدرسه ی تغذیه ی سالم و تندرستی
  • مدرسه ی نشاط و پویایی
  • و مدرسه ی مهارت و خلاقیت

به منظور ارتقاء سطح آگاهی و ارائه ي آموزه هاي ديني، ورزشي، علمي و … آماده سازی شده است .

 


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 10.5/20