ارائه ی روش های صحیح تست زنی برای دانش آموزان پایه ی دهم

از پیشرفتِ آرام نترسید… از ساکن بودن هراس داشته باشید…

 

در آخرین روزهای مهرماه 1397، مشاور محترم آموزشی پایه ی دهم؛ سرکار خانم مقصودی ، با حضور در کلاس های پایه ی دهم رشته های ریاضی، تجربی و انسانی، مهمترین نکات و موارد لازم جهت آمادگی دانش آموزان در آزمون های پیشِ رو و روش های صحیح تست زنی را مطرح نمودند.

ایشان همچنین به نحوه ی مدیریت زمان در سر جلسه ی آزمون اشاره کردند و تلاش و کوشش همراه با برنامه ریزی درست را لازمه ی موفقیت دانستند و در پایان برگه های برنامه ریزی هر دانش آموز را به ایشان تحویل دادند.


برچسب
امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20