ارائه ی سخنان انگیزشی جهت آمادگی آزمون گزینه دو- پایه ی دهم

تمام افکار خود را برای موفقیت در کاری که می خواهید انجام دهید متمرکز کنید…

با توجه به نزدیک شدن زمان برگزاری آزمون گزینه ی دو در روز جمعه یازدهم آبان و به منظور آشنایی دانش آموزان با روش های مدیریت زمان و توانایی پاسخگویی به سوالات آزمون ، جلسات مشاوره ی کلاسی با حضور مشاور محترم تحصیلی پایه ی دهم؛ سرکار خانم مقصودی در روز 5 آبان ماه 1397، برگزار گردید.

در این جلسات مهمترین راهکارها و نکات برای دانش آموزان بیان گردید تا این عزیزان بتوانند با حداکثر آمادگی در این آزمون شرکت نمایند.

 

در همین راستا در روز شنبه 5 آبان 1397، برد مشاوره ی پایه های دهم و یازدهم با محتوای آمادگی جهت اولین مرحله ی آزمون گزینه ی دو بروزرسانی گردید.

به منظور ایجاد انگیزه و تقویت حس اعتماد به نفس دانش آموزان مطالبی مانند نحوه ی مدیریت زمان آزمون، راهکارهایی جهت کسب آمادگی بیشتر و … توسط مشاورین محترم آموزشگاه؛ سرکار خانم ناصری و سرکار خانم مقصودی،  در تابلوی مشاوره نصب گردید.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20