انجام آزمایش “اثر دما بر انحلال پذیری گازها”

در روز سه شنبه 21 آبان 1398، دانش آموزان پایه ی دهم؛ کلاس های 204 و 205 با حضور در آزمایشگاه مجهز آموزشگاه، آزمایش های جذابی را انجام دادند.

دومین آزمایشی که دانش آموزان عزیز انجام دادند، آزمایش “اثر دما بر انحلال پذیری گازها” بود که به صورت یک پروژه ی گروهی انجام شد.

در ادامه شرحی مختصر از انجام این آزمایش آورده شده است:

وقتي دما افزايش پيدا مي کند، حرکت مولکول هاي گاز بيش تر شده و بنابراين احتمال اين که ذرات گاز حل شده در مايع، به فاز گازي فرار کنند بيش تر مي شود و ذرات گاز موجود، کم تر حل مي شوند. بنابراين افزايش دما به معناي انحلال‌پذيري کم‌تر و کاهش دما به معناي انحلال‌پذيري بيش‌تر براي گازهاست.

طبق اصل لوشاتليه، اين رفتار گازها را بهتر مي توان فهميد. ابتدا دقت کنيد که حل شدن گاز در مايع معمولا گرمازا است؛ بنابراين افزايش دماي اعمال شده به سمت محصولات اين واکنش، يک تغيير در سيستم به وجود مي آورد. پس سيستم به سمت واکنش دهنده ها پيش مي رود تا اين تغيير را کم تر کند. در نتيجه، غلظت تعادلي ذرات گاز در فاز گازي افزايش پيدا خواهد کرد و انحلال پذيري گاز، کم تر خواهد شد. برعکس اين حالت نيز براي کاهش دما در سمت محصولات براي گاز اتفاق مي‌افتد. يعني کاهش دما طبق اصل لوشاتليه باعث افزايش انحلال پذيري گاز مي‌شود.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 11.4/20