انجام آزمایش انرژی در واکنش های شیمیایی

در روز دوشنبه 19 فروردین ماه 1397، دانش آموزان کلاس 301 (پایه ی یازدهم- رشته ی ریاضی) ضمن حضور در آزمایشگاه مرکزی آموزشگاه، آزمایش انرژی در واکنش های شیمیایی را انجام دادند.

در این آزمایش دانش آموزان با اندازه گیری مقدار مشخصی از نمک های پتاسیم نیترات و لیتیم کلراید با مفاهیم واکنش های گرماده و گرماگیر آشنا شدند و با استفاده از آنتالپی، انحلال درصد خلوص واکنش را بدست آوردند.

پس از انجام این آزمایش جذاب در قالب گروه های از پیش تعیین شده، دانش آموزان عزیز طبق روال همه ی جلسات، گزارش کار خود را تکمیل و به دبیر محترم آزایشگاه؛ سرکار خانم شعبانی تحویل دادند.


برچسب
امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 1/20