انجام آزمایش شبیه و شبیه تر

دانش آموزان پایه ی یازدهم در جلسه ی کلاس آزمایشگاه در روز یکشنبه 19 آبان 1398، آزمایش شبیه و شبیه تر را جهت آشنایی با نیروهای بین مولکولی (قطبی و غیر قطبی) تحت نظارت دبیر محترم؛ سرکار خانم شعبانی انجام دادند.

 

هدف از انجام این آزمایش، آشنایی با نیروهای بین مولکولی می باشد که هرچه شباهت بیشتری به هم داشته باشند، بیشتر در هم حل می شوند.

در این آزمایش، آب که مولکولی قطبی است در استون که به صورت جزئی قطبی می باشد حل می شود، با افزودن نمک که یونی است و خصلت قطبی بیشتری دارد ، استون از آب جدا شده و در محلول دو فاز می شود؛ اصطلاحا “نو که میاد به بازار کهنه شود دل آزار”!


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 6.3/20