انجام آزمایش محلول نمکی حساس

در روز 4 آبان ماه 1398، دانش آموزان آزمایش محلول نمکی حساس را انجام دادند.

در این آزمایش دانش آموزان ضمن آشنایی با مفهوم یون مشترک و تعادل شیمیایی، با ساختن محلول با غلظت مشخص، تجربه محلول سازی و ارتباط بین آزمایشگاه و کتاب درسی را نیز داشتند.

در این جلسه دانش آموزان با اطلاع دقیق از مکان هر ظرف و مواد شیمیایی، پس از مطالعه روش کار و توضیحات دبیر محترم؛ سرکار خانم شعبانی، بدون نیاز به راهنمایی بیشتر، ابتدا با ترازوی سه اهرمی، مقدار ۲/۵ گرم نمک را توزین کرده، سپس با مقداری آب درون بشر حل کردند و پس از آن محلول را درون بالن حجمی ۵۰ میلی لیتری به حجم رساندند.

با افزودن نمک، این محلول را اشباع کردند که در واقع با مفهوم تعادل آشنا شدند و در ادامه با افزودن هیدرو کلریک اسید، اثر یون مشترک و اصل لوشاتلیه در یک تعادل را مشاهده نمودند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 1/20