انجام آزمایش (چگونه یک الکتروسکوپ بسازیم؟) و (مشاهده انواع پلاست ها)

انجام آزمایش “چگونه یک الکتروسکوپ بسازیم؟” و “مشاهده انواع پلاست ها” – آزمایشگاه پایه ی یازدهم

 

در روز چهارشنبه 2 بهمن ماه 1398، دانش آموزان کلاس 303 ، با حضور در آزمایشگاه مرکزی آموزشگاه، ضمن ارائه پروژه ها به صورت گروهی، آزمایش هایی را با این عناوین، مراحل و اهداف انجام دادند:

* انجام آزمایش “چگونه یک الکتروسکوپ بسازیم؟” :
– آشنایی با کار الکتروسکوپ: وسیله ای است که جهت تشخیص میزان بار و نوع بار استفاده می شود

* “مشاهده انواع پلاست ها”
– هدف: آشنایی با سلول های گیاهی و به طور ویژه آشنایی با پلاست ها.


برچسب
امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20