انجام آزمایش ید در نمک خوراکی در آزمایشگاه مرکزی دبیرستان

در روز دوشنبه 12 آذر 1397، در کلاس آزمایشگاه پایه ی دهم، ابتدا توضیحاتی درباره ی نحوه ی برگزاری امتحانات عملی و تئوری پایانی نوبت اول و بارم بندی و همچنین پروژه های دانش آموزان توسط دبیر محترم آزمایشگاه؛ سرکار خانم ژاله ارائه گردید.

در ادامه آزمایش “ید در نمک خوراکی ” و آشنایی با روش نگهداری صحیح آن انجام شد و دو پروژه ی کاوشگری توسط دانش آموزان به صورت گروهی و تحت نظارت دبیر محترم اجرا گردید.

بدین طریق دانش آموزان عزیز با ترکیبات یددار موجود در نمک خوراکی به نحو مطلوبی آشنا شدند و گزارش کار خود را به سرکار خانم ژاله تحویل دادند.


برچسب
امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 5.9/20