بازبینی اوراق امتحانی درس ادبیات فارسی نوبت دوم سال تحصیلی 98-97

 

پس از اتمام امتحانات نوبت دوم سال تحصیلی 98-97 و تصحیح اوراق امتحانی توسط دبیران محترم و ارائه ی اوراق به آموزشگاه و همچنین اتمام کار ثبت نمرات، طبق روال ارزیابی نحوه ی تصحیح اوراق و برگه های امتحانات مدارس توسط مسئولین ارزیابی اداره آموزش و پرورش، در روز یکشنبه 26 خراد ماه 1398، ارزیاب محترم اداره کل آموزش و پرورش؛ جناب آقای سنچولی در آموزشگاه حضور یافتند و اوراق امتحانی درس ادبیات فارسی سه پایه دهم، یازدهم و دوازدهم را مورد بررسی و بازبینی قرار دادند.

ایشان ضمن تشکر از تلاش های همکاران محترم، از نحوه ی تدوین و تصحیح اوراق ابراز رضایت نمودند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20