بازدید ارزیاب محترم اداره ناحیه ۴ از قسمت های مختلف آموزشگاه

امروز شنبه 28 دی ماه 1398، سرکار خانم علیزاده؛ ارزیاب محترم اداره ناحیه 4 آموزش و پرورش، در آموزشگاه حضور یافتند و از قسمت های مختلف دبیرستان بازدید نمودند.

از جمله موارد مورد رصد و ارزیابی ایشان، بدین موارد می توان اشاره نمود:

* دفاتر کلاسی
* دفاتر حضور و غیاب
* دفتر امتحانات
* دفتر آمار
* صورت جلسات کارگروه ها
* گزارش اقدامات انجام شده در راستای درس پژوهی
* گزارش امور انجام شده در راستای طرح تعالی.

ایشان در پایان در کلاس درس ریاضی پایه ی یازدهم رشته ی تجربی، با تدریس سرکار خانم نوروزی حضور یافتند و در جریان روال کار آموزشی آموزشگاه قرار گرفتند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20