بازدید مدیران محترم مدارس امام حسین علیه السلام نیشابور از آموزشگاه

در روز یکشنبه 16 دی ماه 1397، جناب آقای سلیمی نسب؛ معاون نمایندگی موسسه امام حسین علیه السلام در نیشابور، جناب آقای کاهانی؛ مدیر دبیرستان پسرانه امام حسین علیه السلام نیشابور، سرکار خانم صفرپور؛ مدیر دبیرستان دخترانه امام حسین علیه السلام نیشابور و جناب آقای رجب پور؛ کارشناس محترم مقطع متوسطه موسسه امام حسین علیه السلام، در آموزشگاه حضور یافتند و از تمام قسمت ها بازدید نمودند.

در ابتدای بازدید طی جلسه ای، مدیریت محترم آموزشگاه؛ سرکار خانم ملائکه ضمن عرض خوش آمد به میهمانان ارجمند، درباره امور آموزشی و پرورشی و فرهنگی آموزشگاه، با ایشان تبادل نظر و گفت و گو نمودند.

میهمانان ارجمند در ادامه در اتاق های معاونت آموزشی، فرهنگی پرورشی، اجرایی، فناوری و کتابخانه ، آزمایشگاه و مشاوره حضور یافتند و ضمن رؤیت دفاتر و گزارشات، در جریان روال کار بخش های مختلف آموزشگاه، قرار گرفتند و در همین راستا همکاران محترم هر قسمت، توضیحات مربوطه را ارائه نمودند.

 


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20